czwartek, 10 maja 2018

Co już wiemy o paraboli?

Poniżej w punktach znajdują się zagadnienia które zostały przez nas opanowane:

- znajomość wszystkich postaci wzorów funkcji kwadratowej (ogólna, kanoniczna, iloczynowa),
- umiejętność rysowania wykresów funkcji kwadratowej,
- znajomość informacji dotyczących wierzchołka paraboli oraz zbioru wartości,
- znajomość zagadnień dotyczących zależności paraboli i prostej oraz paraboli i trójkąta.